HundResurs Sundsvall

Vi är en ideell hundgrupp med hundar och förare som är utbildade och certifierade för eftersök av försvunna personer. Vårt arbetsområde är i första hand Sundsvallsområdet och Västernorrland, men vi åker även på uppdrag längre bort.

Vi är en ideell förening som vill använda våra hundar på ett klokt sätt

HundResurs Sundsvall är en oberoende förening och samverkar med alla organisationer som har uppdrag från polis och anhöriga att söka försvunna personer. Vår strävan är att alltid finnas till hands när en person anmäls försvunnen. På så sätt gör vi en viktig samhällsinsats med våra hundar.

Våra förare och hundar är utbildade och genomgår prov

Våra ekipage, hund och förare, har spetskompetens som grundar sig på många års samlade erfarenheter. Hundarna är utbildade att söka personer och att leta föremål, exempelvis sådant som en försvunnen person kan ha tappat. Hundarna ska bland annat kunna ta upp och följa spår, markera och följa vittring och ljud. 

Utbildning av ekipagen sker under minst ett års tid både internt i gruppen och genom andra utbildningar. För att vara certifierad och behörig att delta i eftersök måste ekipagen efter utbildning genomgå prov.  Vartannat år gör vi en uppföljning av kunskaperna i ett nytt prov.  Förare och hundar träffas dessutom minst en gång i veckan och tränar tillsammans på olika platser och i olika miljöer. Kontakta oss om du vill veta mer om hur vi jobbar.

Stötta oss gärna ekonomiskt eller på annat sätt

Vi blir verkligen glada om du, ditt företag eller organisation stöttar oss i vårt arbete att bibehålla kunskaper och att utvecklas som hundekipage. Du kan göra det på många olika sätt, genom att bli stödmedlem, skänka en gåva eller låna ut din lokal, mark eller anläggning till oss på våra träningstillfällen. Läs mer på sidan: 

Ett stort tack för att du hjälper oss i vårt fortsatta viktiga arbete. Din insats är viktig för oss!

Kontakta oss om du vill veta mer

Telefon: Katarina Nordin, 073-316 40 82 eller Eva Jansson Ilie, 070-751 87 92.

Skicka meddelande på vår Facebooksida HundResurs Sundsvall

Om någon försvinner
- ring Polisen

Ring alltid polisen, och vid behov av sökhjälp - kontakta oss i HundResurs Sundsvall.

Om en familjemedlem eller annan närstående har försvunnit så kan ni få hjälp av HundResurs Sundsvall att söka efter personen. Men för att vi ska kunna hjälpa till finns det några saker som måste vara uppfyllda:

  • Personen är anmäld försvunnen hos polisen (en polisanmälan måste finnas upprättad)
  • Polisen måste ge oss ett ok att hjälpa till i sökandet.
  • Det måste vara möjligt för oss att med hjälp av våra hundar genomföra ett sök.

Vi har en systerförening  
- HundResurs Stockholm

HundResurs har även en hundgrupp i Stockholm - HundResurs Stockholm. De brinner för samma uppdrag som vi: att rädda liv tillsammans med de bästa kollegorna någonsin - våra hundar. HundResurs Stockholm är en fristående ideell förening precis som vi är.

Följ oss på Instagram och Facebook

Vårt Instagramkonto har vi gemensamt med våra hundförare i Stockholm: 
Hundresurs på Instagram

Du hittar oss även på Facebook:
Hundresurs Sundsvall på Facebook
Hundresurs Stockholm på Facebook

Tack för det stöd du ger oss!

Du kan bli stödmedlem, bli sponsor eller stötta oss på annat sätt. Vi blir verkligen glada om du, ditt företag eller organisation stöttar oss i vårt arbete att bibehålla våra kunskaper och utvecklas som hundekipage.
Läs på sidan Stötta oss - Bli stödmedlem

Tillsammans gör vi skillnad – med våra hundar!
Om det är ditt barn, din mamma, pappa eller annan nära som försvinner
- vilken hjälp vill du ha då?